Hvad er GDPR

Det jeg skriver her om GDPR, er noget du sagtens kan finde på internettet andre steder. “The General Data Protection Regulation” er termen i sin fulde længde. Der kunne sikkert skrives side op og side ned om hvad det er sat i verden for. Her får du nogle få linier med hvad jeg finder vigtigst.

GDPR fastsætter syv principper for lovlig behandling af personoplysninger. Behandlingen omfatter: indsamling, organisering, strukturering, lagring, ændring, konsultation, brug, kommunikation, kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse af personoplysninger.

De syv principper består af:

  1. Lovlighed, retfærdighed og gennemsigtighed.
  2. Formålsbegrænsning.
  3. Minimering af data.
  4. Nøjagtighed.
  5. Opbevaringsbegrænsning.
  6. Integritet og fortrolighed (sikkerhed)
  7. Ansvarlighed.

Hvornår skal du bekymre sig om GDPR, hvornår behandler du personoplysninger!

” Personoplysninger ” er alle oplysninger vedrørende en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata eller en online identifikator.

GDPR er et Eu direktiv som skal beskytte Eu borgere.

Uanset om du er erhverv eller privat, er du underlagt GDPR.

Det er ulovligt at bryde reglerne.

Her kan du kan læse mere om “personoplysninger” og regler.